Pe această pagină poți găsi detalii despre Termenii și condițiile edumo. Pentru a citi Politica de confidențialitate, poți vizita această pagină.

Termeni Şi Definiții

EDUMO este denumirea comercială a EDUMO EDUCATION SRL. cu sediul social la adresa Bd. Independentei, Nr. 265, Braila, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J9/629/14.09.2018, cod fiscal 38239979, în calitate de Vânzător.


Cumpărătorul este acea persoană fizică sau juridică înregistrată pe site-ul edumo.org, care și-a dat acordul cu privire la toate clauzele specifice site-ului (inclusiv prezenta secțiune de Termeni și Condiții) creându-și astfel un Cont pe site-ul edumo.org, iar prin intermediul acestui site efectuează o comandă manifestându-și intenția de a achiziționa servicii Edumo.

Prezentul Contract este un acord de voință intervenit între Vânzător și Cumpărător cu privire la Serviciile Edumo, comandate de către acesta din urmă cu respectarea și aplicarea Termenilor și Condițiilor Edumo.

Comanda este o ofertă de cumpărare prin apăsarea butonului "Alege abonamentul" sau "Cumpără" din Site, prin care Cumpărătorul face o ofertă de cumpărare cu privire la Serviciile selectate cu respectarea Termenilor și Condițiilor și a prețurilor Serviciilor în vigoare la data efectuării comenzii de către Cumpărător, oferta de cumpărare/comandă care necesită acceptarea expresă din partea Edumo.

Contul este format dintr-o adresă de e-mail și/sau cont de Google sau Facebook care permite Cumpărătorului să transmită comenzi și care conține informații despre Cumpărător și istoricul acestuia pe site-ul edumo.org. Orice Vizitator își poate crea un Cont Edumo cu respectarea condițiilor de utilizare a prezentului site, respectiv Termeni și Condiții

Promoția sau Campania este acea acțiune specifică a Edumo de a expune în scop comercial, un număr/stoc limitat și predefinit de Servicii, pentru o perioada limitată de timp și în anumite condiții specifice stabilite exclusiv de către Edumo.

Serviciile sunt acele bunuri și servicii pe care Edumo le comercializează, iar Cumpărătorul le achiziționează de la Edumo de pe site-ul edumo.org

Siteul se referă la pagină de internet/domeniul edumo.org și întreg conținutul și/sau subdomeniile acestuia.

Utilizatorul este un Vizitator al edumo.org care se înregistrează / își creează un Cont pe acest site.

Vizitatorul este o persoană care accesează Site-ul.

Contract

Prezentul document, Termeni și condiții ale EDUMO EDUCATION S.R.L. cu privire la comerțul electronic și vânzarea la distanță (denumit în continuare Termeni și Condiții), ține loc de contract de prestare servicii (denumite colectiv Servicii) și reglementează din punct de vedere juridic raportul dintre EDUMO EDUCATION SRL în calitate de Vânzător (denumit în continuare inclusiv Edumo) și Cumpărătorul (amândoi denumiți colectiv în cele ce urmează Părțile și individual Partea). Acest Contract este încheiat la distanță, fără prezența fizică simultană a celor două părți.

Momentul încheierii Contractului între Edumo și Cumpărător este acela al acceptării exprese a Comenzi de către Edumo prin trimiterea Cumpărătorului prin e-mail sau SMS a unei notificări de expediere a Comenzii. Edumo nu este obligată să accepte Comandă Clientului în cazuri enumerate cu titlu de exemplificare însă nelimitativ: lipsa temporară a Serviciului, datele furnizate de către Cumpărător sunt nereale, incomplete sau incorecte, Edumo are îndoieli cu privire la veridicitatea și/sau seriozitatea Comenzii.

Notificarea de informare primită de către Cumpărător de la Edumo ulterior plasării unei Comenzi pe Site are rol strict de informare și nu reprezintă o acceptare a comenzii de către Edumo. Notificarea de informare se face în mod automat prin e-mail.

Pentru îndeplinirea și executarea Contractului, prin înregistrarea și plasarea unei comenzi pe Site, Cumpărătorul își da acordul cu privire la formele de comunicare și contactare a acestuia de către Edumo, respectiv e-mail și/sau telefonic ori SMS.

În situații justificate Edumo are dreptul de a modifica unilateral cantitatea de Servicii din comanda plasată de Cumpărător cu informarea și acceptul prealabil al acestuia. În cazul în care Cumpărătorul nu este de acord cu respectiva modificare, Comanda se consideră anulată de drept, Cumpărătorul neputând emite niciun fel pretenții de nicio natură față de Edumo.

Pentru comenzile plasate pe Site și solicitate de către Cumpărător, Edumo are dreptul de a cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru serviciile solicitate în vederea onorarii comenzii, cu condiția informării Cumpărătorului însă fără a fi necesar acordul acestuia din urmă.

Termenii și Condițiile se aplică tuturor și oricăror Comenzi, prestări de Servicii prezentate pe Site și vândute de către Edumo Cumpărătorului, în versiunea valabilă la dată efectuării Comenzii.

Prin efectuarea Comenzii Cumpărătorul acceptă complet și necondiționat Termenii și Condițiile publicate pe Site.

Dispozițiile cuprinse în Termeni și Condiții pot fi modificate unilateral oricând de către Edumo, aceste dispoziții fiind opozabile Utilizatorilor și/sau Cumpărătorilor de la dată afișării lor la adresa https://edumo.org/termeni unde pot fi consultate în varianta lor actuală.

Accesul La Site Şi Vânzarea Online

Ca regulă generală, accesul în vederea efectuării unei comenzi pe Site pentru a achiziționa Servicii Edumo este permis oricărui Cumpărător

Cu titlu de excepție și pentru motive justificate Edumo își rezervă dreptul de a restricționa accesul unui Cumpărător în vederea plasării de Comenzi pe Site în cazul în care Edumo consideră că acțiunile Cumpărătorului ar aduce încălcări legii, moralei sau bunei credințe și/sau prin activitatea și conduită acestuia pe Site ar putea prejudicia în vreun fel Edumo. În cazul unei asemenea situații, Edumo va informa la solicitarea Cumpărătorului motivele de fapt ce au condus la restricționarea accesului acestuia.

Comunicările dintre cele două părți se pot face atât online (email, chat) cât și telefonic sau SMS, Edumo având libertatea și acordul Cumpărătorului de a gestiona informațiile primite de la acesta, fără a aduce justificări pentru acestea.

În vederea protejării Siteului și informațiilor găzduite pe Site că urmare a unui trafic mărit de internet din partea unei rețele de internet, Edumo își rezervă dreptul de a solicită Cumpărătorilor introducerea de coduri de validare captcha.

În cazul în care Cumpărătorul achită Serviciile comandate prin plăți online Edumo nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de către Cumpărător, cum ar fi fără a se limita la comisioanele de conversie valutară aplicate de banca emitentă a cardului Cumpărătorului, pentru situațiile în care moneda de emitere a acestuia diferă de LEI.

Toate informațiile utilizate pentru descrierea Serviciilor pe Site sunt folosite cu titlu de prezentare și nu reprezintă o obligație contractuală din partea Edumo. Cu titlu exemplificativ iar nelimitativ, informațiile utilizate pentru descrierea Serviciilor pot include fără a se limita la: text, imagini, fișiere audio sau video etc.

Edumo are dreptul și acordul Cumpărătorului că după achiziționarea unui Serviciu, să transmită acestuia din urmă, pe adresa de email indicată la înregistrare, o solicitare de evaluare a Serviciului comandat. Evaluarea făcută de Cumpărător se va face în baza experienței personale a acestuia cu privire la faptul dacă Serviciul comandat respectă sau nu specificațiile cantitative și calitative menționate.

Comandă Şi Retur

Toate prețurile afișate pe Site includ TVA conform dispozițiilor legale aplicabile în materie.

Orice Cumpărător poate efectua comenzi pe Site, prin adăugarea Serviciilor selectate în coșul de cumpărături și transmiterea acestei comenzi spre procesare. Adăugarea unui Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea Comenzi și astfel nici rezervarea Serviciului respectiv.

Înainte de finalizarea și trimiterea Comenzii, Cumpărătorul se obligă să citească Termenii și Condițiile, confirmând cunoașterea și acceptarea acestora prin bifarea căsuței “Prin crearea unui cont sunt de acord cu Termeni și condiții”. Odată cu finalizarea și trimiterea Comenzii, Cumpărătorul confirmă că a luat cunoștință și acceptă necondiționat: caracteristicile, cantitățile, prețurile, Termenii și Condițiile, Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și Politică de utilizare cookie-urilor.

La primirea Comenzii, Edumo poate accepta sau refuza Comanda Cumpărătorului în caz de refuz, încercând, dar fără a se obligă, să informeze Cumpărătorul cu privire la motivele neacceptării Comenzii.

Edumo își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Serviciile afișate pe Site că urmare a unor erori tehnice, precum și a celor care din cauza unor erori tehnice prezintă prețuri derizorii/evident eronate.

Cumpărătorul este unicul răspunzător de corectitudinea, realitatea și legalitatea datelor completate în Contul său, aceste date fiind în mod automat cuprinse în facturile emise pentru Serviciile achiziționate de acesta. Completarea Contului de către Cumpărător cu date eronate sau incomplete, față de prevederile legii și ale Termenilor și Condițiilor precum și consecințele acestor fapte cad în sarcina exclusivă a Cumpărătorului.

Având în vedere dispozițiile Ordinului nr.2264/26.07.2016 pentru modificarea Ordinului Președintelui ANAF nr.3769/2015 toate persoanele înregistrate în scopuri de TVA au obligativitatea declarării în formularul D394 a tuturor operațiunilor taxabile efectuate pe teritoriul României, astfel: în “Coloana CIF/CUI/CNP/NIF/Cod de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului/Cod valabil de TVA în statul membru/Cod de înregistrare de la lit. C, D, E, F - se înscriu, după caz: a. CIF - codul de identificare fiscală al furnizorului/beneficiarului; b. CUI furnizor/beneficiar; c. CNP/NIF/Adresa furnizor/beneficiar, persoană fizică; completarea CNP/NIF este obligatorie în situația în care persoană impozabilă îl colectează de la persoană fizică din facturi, contracte (de prestări servicii, de furnizare utilități, vânzări de bunuri mobile și imobile etc.)”.

Prin crearea Contului și/sau prin finalizarea și trimiterea Comenzii, Cumpărătorul/Utilizatorul își exprimă acordul și consimte că: a. toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt reale, adevărate, corecte și complete la data plasării Comenzii; b. Edumo poate contacta Cumpărătorul/Utilizatorul, în orice situație în care este necesară contactarea acestuia, prin orice mijloc aflat la dispoziția Edumo; c. să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare. d. va primi facturile în format electronic la adresa de e-mail indicată în Contul său.

Prețul unitar și total, modalitatea de plată precum și termenul de plată sunt specificate pentru fiecare Comandă în parte în procesul de transmitere a acesteia. Facturile emise de Edumo se vor completă cu datele înscrise de Cumpărător în Contul său și vor conține Serviciile achiziționate conform Coșului de cumpărături. Facturile vor fi transmise de Edumo Cumpărătorului în format electronic, pe adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.

Utilizatorul și Cumpărătorul au obligația permanentă de a menține datele de cont respectiv de facturare actualizate, corecte și reale pentru fiecare Comandă făcută pe Site.

Plasarea de Comenzi telefonice se realizează pe propria răspundere a Cumpărătorului. Edumo nu răspunde pentru eventualele erori de înțelegere cu privire la Serviciile comandate și/sau datele de facturare.

Conform dispozițiilor OUG nr.34/2014, Cumpărătorul are dreptul să returneze un bun sau să renunțe la un serviciu (drept de retragere din Contract), în termen de 14 zile calendaristice, fără prezentarea unui motiv și fără a suporta alte costuri cu excepția celor de livrare. Termenul de 14 zile se calculează pentru bunuri începând cu ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a bunului comandat, după semnarea de primire a documentului de transport.

Exercitarea dreptului de retragere din Contract de către Cumpărător se face prin completarea online a formularului de retur și a returnării bunurilor și a eventualelor discounturi sau cadouri oferite în urmă unei promoții sau campanii care au însoțit Serviciul respectiv. Costurile directe legate de returnarea Serviciilor se suportă de către Cumpărător conform dispozițiilor OUG nr.34/2014.

Edumo va rambursa Cumpărătorului suma achitată de acesta din urmă în termen de maxim 14 zile de la dată informării Edumo de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. În toate cazurile, suma va fi returnată Cumpărătorului, prin restituire, în contul bancar din care a fost efectuată plata.

În situația puțin probabilă în care un Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi prestat de către Edumo, acesta din urmă: a. va informa Cumpărătorul asupra acestei situații și va returna Cumpărătorului contravaloarea Serviciului, prin restituire, în contul bancar din care a fost efectuată plata, în termen de maxim 5 zile de la dată la care Edumo a luat la cunoștință acest fapt sau de la dată la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

Conform dispozițiilor OUG nr.34/2014, sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

  • a. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Edumo;
  • b. furnizarea de Servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piață financiară pe care Edumo nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
  • c. precum și în alte cazuri prevăzute de lege

Garanții

Serviciile comercializate de către Edumo beneficiază de condiții de garanție în conformitate cu legislația națională în vigoare și politicile comerciale ale producătorilor și prestatorilor. Cumpărătorul are dreptul, și este îndreptățit în special înainte de efectuarea comenzii, să solicite din partea Edumo toate informațiile necesare achiziționării Serviciilor prezentate pe Site.

În limitele prevăzute de Legea nr.449/2003 Edumo poate răspunde față de Cumpărător pentru lipsa de conformitate existentă la momentul prestării Serviciilor. Nu poate fi considerată lipsa de conformitate situația în care, în momentul încheierii Contractului, Cumpărătorul a cunoscut sau putea, în mod rezonabil, să cunoască lipsa de conformitate ori dacă lipsa de conformitate se datorează culpei Cumpărătorului.

Newslettere Şi Publicitate

Newsletterul este un mijloc de informare atât prin e-mail cât și prin SMS asupra Serviciilor Edumo precum și asupra promoțiilor și campaniilor desfășurate de Edumo într-o anumită perioadă. Newsletterele au caracter periodic și nu creează niciun fel de obligații pentru niciuna din părți cu privire la informațiile conținute în acestea.

Toate Newsletterele Edumo sunt transmise atât în mod direct de către Edumo cât și prin intermediul unor servicii specializate de transmitere comunicări, cu respectarea și asigurarea securității și confidențialității informațiilor.

Orice Vizitator care se înregistrează pe Site și își deschide un Cont, are posibilitatea de a-și exprima acordul pentru recepționarea Newsletterelor Edumo. Opțiunea cu privire la acordul dat Edumo pentru recepționarea de Newslettere poate fi modificat în orice moment prin accesarea linkului de dezabonare din cuprinsul Newsletterelor, prin modificarea setărilor din Cont sau prin contactarea Edumo.

Renunțarea la a primi Newsletterele Edumo nu poate fi considerată sub nicio formă ca fiind o renunțare la acceptul dat pentru respectarea și însușirea condițiilor de utilizare a Siteului - Termeni și Condiții.

Prin înregistrarea unui Cont și astfel transmiterea de informații, date și/sau materiale prin intermediul acestuia, Utilizatorii și Cumpărătorii sunt de acord și oferă Edumo acces nerestricționat și irevocabil la acestea, Edumo având drept deplin de a utiliza, afișa, modifica, reproduce și/sau transmite ori distribui aceste informații, date și/sau materiale. În completarea alineatului precedent și fără limitarea acestuia, Utilizatorii/Cumpărătorii sunt de asemenea de acord ca Edumo să poată utiliza fără limitare în interes propriu aceste informațiile datele și/sau materialele transmise precum și ideile, tehnicile, conceptele ori knowhowuri transmise de Utilizatori și/sau Cumpărători către Edumo (inclusiv prin intermediul Siteului), fără că Utilizatorul/Cumpărătorul să aibă nicio pretenție, de nicio natură față de Edumo.

Prin crearea unui Cont și înscrierea în baza de date a Edumo, Utilizatorul/Cumpărătorul își oferă de asemenea consimțământul expres de a fi contactat de către partenerii Edumo în scop de marketing, publicitate și comunicare.

Dreptul De Proprietate Intelectuală Şi Industrială Al Edumo

Edumo are drept de proprietate exclusiv, având rezervate toate drepturile obținute în acest sens atât în mod direct cât și indirect, asupra întregului conținut al Siteului, respectiv cu titlu exemplificativ iar nelimitativ: a. toate informațiile de pe Site și din emailuri care pot fi vizualizate, vizitate sau în orice alt mod accesate; b. marca și logoul Edumo c. informații și descrieri referitoare la Serviciile prezentate și/sau la prețurile sau strategiile de marketing, comunicare și vânzare; c. orice altă informație incluzând fără a se limita la logo-uri, text, imagini, fișiere audio și video, simboluri comerciale.

Atât Cumpărătorilor cât și Utilizatorilor și/sau Vizitatorilor Siteului le este în mod expres interzisă copierea, utilizarea, modificarea și/sau alterarea, publicarea și/sau distribuirea, transferul către oricare alte terțe părți, a oricărui conținut (parțial sau total) astfel cum a fost descris mai sus, al Siteului fără acordul scris, expres și prealabil al Edumo.

În nicio situație, conținut parțial sau total transmis către Cumpărător, Utilizator și/sau Vizitator, prin orice mijloc de comunicare și/sau dobândit de aceștia prin accesare, vizualizare și/sau vizitare nu constituie drepturi în favoarea acestuia și dau naștere niciunui fel de obligație contractuală din partea Edumo, dispozițiilor enunțate anterior aplicându-se corespunzător.

Confidențialitate

Conform politicilor Edumo de confidențialitate și siguranță a informațiilor furnizate, Edumo va păstra confidențialitatea tuturor informațiilor pe care Cumpărătorul le transmite Edumo. În desfășurarea activității sale, Edumo este permanent preocupată de aplicarea unor măsuri de protecție și precauție necesare pentru ca asemenea date și informații să nu ajungă accidental la cunoștința publică

Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în următoarele situații: a. Informațiile sunt sau devin disponibile publicului altfel decât prin dezvăluirea de către Edumo; b. Informațiile sunt dezvăluite că urmare a aprobării scrise din partea Cumpărătorului și/sau Utilizatorului sau ca urmare a unei hotărâri judecătorești; Informațiile sunt solicitate de către o autoritate care prin lege are dreptul să solicite dezvăluirea unor astfel de informații.

Cumpărătorul și/sau Utilizatorul nu va putea face niciun fel de declarație publică de promovare, comunicat de presă, postare online (cu titlu exemplificativ: blog, Facebook, Instagram etc.) și/sau orice alt mod de dezvăluire către terți cu privire la Serviciile Edumo, Comanda și/sau prezentul Contract, fără consimțământul în scris și prealabil al Edumo.

Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal

Având în vedere Decizia nr.200/2015 a Președintelui Autorității de Supraveghere intrată în vigoare la dată de 28.12.2015 prin publicare în Monitorul Oficial nr.969, notificarea Autorității Natonale de Supraveghere nu mai este necesară, cu excepția cazurilor enumerate la art.1 alin. (1) și art. 2 din Decizia nr.200/2015.

Edumo îndeplinește obligațiile prevăzute de dispozițiile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal (ex.: informarea persoanelor vizate asupra drepturilor lor și adoptarea unor măsuri adecvate pentru asigurarea securității prelucrării datelor conform prevederilor din Legea nr.677/2001 și cerințelor aprobate prin Ordinul nr.52/2002).

Prin înscrierea/înregistrarea pe Site, crearea unui Cont, crearea și/sau efectuarea unei Comenzi sau completarea datelor personale în formularele de înscriere/creare, Utilizatorul/Cumpărătorul declară și acceptă expres și necondiționat că datele sale personale să fie înscrise în baza de date a Edumo, și își dă acordul expres și necondiționat că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în următoarele scopuri: a.informarea cu privire la situația Contului și administrarea acestuia incluzând fără a se limita la: datele înregistrate de aceștia și actualizarea/schimbarea lor, validarea, completarea, expedierea și facturarea Comenzilor, precum și a oricăror alte aspecte de orice natură referitoare la Comenzi și Serviciile achiziționate; b.participarea la concursuri, promoții; c.activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea Edumo) d.trimiterea de comunicări de tip Newsletter și/sau alte informări periodice, prin e-mail și/sau SMS; e.statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii Site-ului și pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoții, funcționalități și servicii noi; f.urmărirea datelor de vânzări; g.pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare în sarcina Edumo.

Prin citirea Termenilor și Condițiilor Edumo, Utilizatorii și/sau Cumpărătorii ați luat cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul de a solicită ștergerea datelor, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate prin Legea nr.677/2001. Conform dispozițiilor legii enunțate anterior, vă puteți exercita în mod gratuit dreptul de vi se confirma dacă datele dumneavoastră personale sunt sau nu procesate – pentru o solicitare pe an.

Drepturile indicate în paragraful anterior pot fi exercitate de către Utilizatori/Cumpărători în condițiile prevăzute de Legea nr.677/2001 printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă pe adresa Edumo: Bd. Independentei, Nr. 265, Braila.

În limitele prevăzute de Legea nr.677/2001, Edumo poate furniza datele cu caracter personal ale Utilizatorului și/sau Cumpărătorului și altor companii partenere în următoarele condiții: a. existența unui acord de confidențialitate încheiat cu aceștia; b. numai în scopurile indicate în paragrafele anterioare; c. într-un mod care garantează că aceste date sunt păstrate cel puțin în celeași condiții de siguranță iar furnizarea lor se face cu respectarea legislației în vigoare: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de comunicare; furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată sau alte servicii furnizate de companii cu care Edumo poate colabora în vederea dezvoltării de programe comune de ofertare și/sau promoții pe piață a Serviciilor.

Răspundere

Serviciile afișate pe Site sunt prezentate cu titlu de exemplu, sens în care anumite caracteristici ale acestora pot diferi față de imaginile și descrierile prezentate (culoare, caracteristici, dimensiuni, etc). Edumo este permanent preocupată de prezentarea cât mai în detaliu și cât mai corect a Serviciilor pentru a respectă cât mai fidel descrierile prezentate. Cu toate acestea, Edumo nu garantează că descrierea Serviciilor și conținutul Siteului sunt lipsite de erori fiind complete, în stoc și permanent actualizate.

Edumo își rezervă dreptul de a nu onora Comenzile dacă Serviciile nu mai sunt disponibile.

Informațiile referitoare la Serviciile prezentate pe Site sunt afișate sub rezerva unor posibile greșeli de tipar și/sau erori tehnice. Astfel, imaginile, descrierile, cantitățile și/sau prețurile unor Servicii pot să conțină erori și/sau neconcordanțe.

Edumo nu răspunde pentru niciun fel de daună pe care Cumpărătorul sau oricare altă parte o poate suferi că urmare a îndeplinirii oricărei obligații de către Edumo conform Comenzilor și nici pentru daune care ar putea rezulta din prestarea Serviciilor.

Prin crearea și utilizarea Contului Utilizatorul și/sau Cumpărătorul: a. își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor sale de Cont (username și parolă) și este pe deplin responsabil de activitatea desfășurată prin intermediul Contului său; b. acceptă în mod deplin, expres și fără echivoc toate dispozițiile Termenilor și Condițiilor în versiunea actualizată, existentă la dată creării Contului și/sau la data plasării Comenzii - care este comunicată pe Site la adresa https://edumo.org/termeni.

Acceptarea Termenilor și Condițiilor de către Utilizator și/sau Cumpărător se confirmă prin: a. bifarea căsuței din Site la înregistrare și/sau utilizare; b. prin trimiterea unei Comenzi; c. prin efectuarea unei plăți către Edumo de către Cumpărător.

Utilizarea Siteului ulterior creării Contului, echivalează cu acceptarea versiunilor actualizate Termenilor și Condițiilor și implicit a tuturor modificărilor intervenite asupra acestora.

Dispozițiile cuprinse în Termeni și Condiții pot fi modificate oricând de către Edumo, fără notificarea ori informarea expresă a Utilizatorilor și/sau Cumpărătorilor, aceste dispoziții fiind opozabile Utilizatorilor și/sau Cumpărătorilor de la dată afișării în Termeni și Condiți.

Forță Majoră

Orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care face imposibilă, total sau parțial, executarea oricăreia dintre obligațiile oricărei Părți ce derivă din prezentul Contract va fi considerat forță majoră și va exoneră de responsabilitate Partea care o invocă.

Dacă în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, acesta nu încetează oricare din părți va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Dispoziții Finale

Reclamațiile cu privire executarea acestui Contract, notificările, precum și corespondență dintre părți se vor face în scris, în limba română, (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și conținut declarat, prin e-mail cu confirmarea conținutului acestuia etc.), la adresele indicate de părți conform Contractului.

Prezentul Contract este supus legii române. Litigiile cu privire la interpretarea, încheierea, modificarea, executarea sau încetarea Contractului se vor soluționa pe cale amiabilă. În situația în care părțile nu vor ajunge la un acord în termen de 30 de zile de la data apariției litigiului, acestea se vor adresa instanțelor de judecată românești competențe din Municipiul București.

Părțile convin asupra faptului că, în cazul în care oricare din prevederile prezentului Contract este declarată nulă, ilegală, nevalabilă sau inaplicabilă, în conformitate cu legea română, celelalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate sau prejudiciate de către acestea. Părțile convin să depună toate eforturile ca orice clauză declarată nulă, ilegală sau inaplicabilă să fie modificată pentru a deveni valabilă, legală sau aplicabilă, păstrând cât mai bine scopului economic al Contractului.

Prezentul document poate fi descărcat de aici.